Védjegy

Egyes honlapon szereplő termékek Európai Uniós Iparjogvédelmi oltalom és lajstromozott formatervezési mintaoltalom alatt álló védjegyzett termékek. Amennyiben a jogosult engedélye nélkül bárki ezeket a mintákat felhasználja, illetve azonos vagy összetéveszthetőségig hasonló formatervezésű és kialakítású ékszert árusít, büntetőjogi következményeket vonhat maga után. A honlapon szereplő szellemi termékek valamint lajstromozott mintaoltalmi termékek bármely jogtalan felhasználásával szemben hivatalos jogi képviselőnk (Dr. Benedeczki Zoltán Márton, 1126 Budapest, XII. kerület Beethoven utca 2/B) jár el.

Én, mint a Memory Design ékszerek készítője, és a „Memory Design – ékszerbe rejtett emlékek” márka tulajdonosa kizárólagos jogosultsággal rendelkezem a szellemi tulajdonjogok felett valamennyi termékem, valamint a weboldalamon és valamennyi Social Media oldalamon található tartalom vonatkozásában.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) hatályos szabályai szerint semmilyen felhasználás (pl. az ékszerek replikájának elkészítése, ékszerekről készült képek felhasználása, látványtervek felhasználása) nem jogszerű anélkül, hogy erre vonatkozóan a szerzői jog jogosultjával megállapodást kötöttek volna.

Az Szjt. 16. § (1) bek. alapján a szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. A 16. § (3) bek. alapján pedig a szerzőt megilleti a műben szereplő jellegzetes és eredeti alak kereskedelmi hasznosításának és az ilyen hasznosítás engedélyezésének kizárólagos joga is.

A 16. § (4) bek. szerint a vagyoni jogosultat a felhasználási engedély fejében díj illeti meg.

Amennyiben a jogosult szerződéssel engedélyt nem ad, illetve díjfizetésre nem kerül sor, jogosulatlan felhasználásról beszélhetünk.

Tájékoztatom, hogy a szerzői jogok megsértése esetén jogosult vagyok az eset körülményeihez képest az Szjt. 94. §-ban meghatározott polgári jogi jogkövetkezmények érvényesítésére, valamint a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhetek, illetve az engedély nélküli felhasználásnak büntetőjogi következménye is lehet.